Widok na rynek w Żywcu. Miasto leży w Kotlinie Żywieckiej, u zbiegu rzek Soły i Koszarawy nad Jeziorem Żywieckim, na wysokości 345–350 m n.p.m. Historycznie należy do Małopolski. Miasto jest głównym ośrodkiem miejskim regionu kulturowego Żywiecczyzna.

Pomiar jakości powietrza prowadzony na Rynku w Żywcu 

Jakość powietrza

Indeks Jakości Powietrza:

Średnie z ostatnich 24h

Średnie z ostatnich dni

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/ m3]
PM2.5
[µg/ m3]
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-60 12-36
Umiarkowany 60-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły >200 >120

Inne kamery

Cięcina kościół św. Katarzyny

Kamera z Urzędu Gminy w Koszarawie

Węgierska Górka - Centrum

Cisiec - Wyciąg Za Groniem

Żabnica - Kościół

Kamera Milówka